Älgen

Älgen kallas skogens konung, och det med rätta med tanke på att en älgtjur vanligtvis har en mankhöjd på mellan 180 och 210 cm, och kan bli så höga som 230 cm. Lägg till det de imponerande hornen så har du en kung värdig sin krona. Det är bara älgtjurarna som bär horn, och de börjar utvecklas som små behårade rosenstockar redan under kalvens första levnadsår. När älgen når två års ålder har hornen utvecklats till två spetsar. Hornen brukar vara som störst när älgtjuren är mellan 6 och 12 år gammal. Hornen kan då ha utvecklats till antingen stånghorn (också kallade grenhorn) eller skovelhorn. Skovelhornen blir oftast större än grenhornen, och kan spänna över två meter. Älgar med stånghorn är vanligast i södra Sverige, och älgar med skovelhorn är vanligast i den norra delen av landet, där älgarna också generellt är större. Efter hornens storhetstid börjar de minska igen i takt med att älgtjuren blir äldre.Älgen 1

Älgens latinska namn är Alces alces, och det finns en rad olika underarter och förgreningar. Älgen finns utbredd som ett bälte över det norra halvklotet, och hittas förutom i Sverige även i Baltikum, Polen, Ryssland, Mongoliet, USA och Kanada. Den trivs i skogar med våtmark och tillgång till sjöar, där den kan hitta alla beståndsdelar i sin föda: blad, skott, kvistar, näckrosrötter, blåbärsris, tallris, enris, ljung och i vissa fall även tallbark.

Älgen är ett ensamdjur och det är ovanligt att en grupp älgar samlas, även om det kan förekomma under vintermånaderna. En fullvuxen älg har inte många naturliga fiender, så de behöver inte skyddet av en grupp. En flock vargar kan dock döda även en vuxen älgtjur eller älgko, och kalvarna kan vara byte för pumor och svartbjörn i Amerika. Även människan är självklart ett rovdjur som utgör ett hot för älgen, och älgjaktsäsongen varar vanligtvis mellan september och januari.

En annan fara för älgarna är de vägar som går genom deras naturliga habitat. Det är en fara även för människorna, då en trafikolycka med en älg inblandad med stor sannolikhet kan orsaka skador på båda sidor. Så var till exempel fallet då en älg blev påkörd av tre olika bilar i oktober 2013. Älgen dog, och samtliga personer inblandade i olyckan fick föras till sjukhus.

Trots detta finns det i nuläget ingen risk att älgen skulle utrotas från våra skogar. Dess status i världen är livskraftig, och med runt en halv miljon älgar i Central- och Nordeuropa behöver vi inte oroa oss för att skogens konung ska avsättas från sin tron.

Om du vill veta mer om älgen finns ett stort utbud av tv-kanaler på Canal Digital. Där kan du bland annat hitta kanaler med dokumentärer om djur och natur.

 
 

About the author

More posts by