Karabash är en liten rysk stad som ligger ungefär 9 mil nordväst om Chelyabinsk i sydvästra Ryssland. Det är en liten stad med dryga 10 000-talet invånare och den är långt från någon idyllisk småstad.

En krympande befolkning i en förgiftad stad

Karabash har sedan Sovjetunionen föll i början av 1990-talet varit en stad som krympt och sett allt sämre förutsättningar för sina invånare. Den centrala arbetsgivaren, och skälet till alla föroreningar, är ett stort kopparverk som spyr ut gifter i atmosfären. Nu snackar vi föroreningar på en närmast apokalyptisk nivå. Det område som staden är belägen i domineras egentligen av granskog. Området runt om och närmast själva staden är dock på grund av föroreningarna helt barskrapat. Den växtlighet som klarar av att leva i stadens närhet är uppenbarligen begränsad. Den insjö som ligger precis invid staden stinker av sulfat och andra miljögifter.

Det finns en bild av Ryssland som säger att det är en kall och karg plats, och till viss del är det såklart sant. Under den kalla halvan av året är det också ett faktum som gäller för Sverige. Vid isiga förhållanden medför det ett behov av att sanda och salta våra trottoarer, uppfarter och utomhustrappor. Hos Kellfri hittar du högkvalitativa Saltspridare ATV med kapacitet att salta eller sanda stora arealer.

Många hälsoproblem i miljöproblemens spår

Miljöproblemen har lett till att Karabash är en av de städer i världen med högst dödlighet. Från att ha varit en stad som på sin höjdpunkt hade runt 50 000 invånare bor där idag inte mer än drygt 10 000 människor. Stora delar av dem plågas av respiratoriska sjukdomar och cancer. Många som bor där undviker att dricka kranvattnet och en del invånare har rapporterat att de ibland kan känna hur giftig gas sipprar in genom ventilationen i deras lägenheter.

Miljöproblemen en del av stadens historia

Karabash var en gruvstad ända från att den grundades. Det var i slutet av 1800-talet som man hittade guld i trakterna, senare hittade man också koppar. Det var i samband med de fynden som man byggde kopparverket som är i bruk än idag. Under sin höjdpunkt producerades en tredjedel av all koppar i Ryssland i Karabash.

Kopparverket attraherade förstås gott om arbetskraft vilket fick staden runt omkring att växa. Det var inte det enda som växte. Parallellt med att produktionen av koppar ökade försämrades också miljösituationen. Träd slutade växa i stadens närhet och området förvandlades med tiden till det öde landskap besökare på platsen möts av idag. Idag är kopparproduktionen mycket lägre och den socioekonomiska situationen i Karabash har blivit väldigt dålig. Vissa försök har gjorts att begränsa utsläppen, men det tycks vara för lite för sent. Karabash är en varning om hur fort vi kan göra platser på jorden obeboeliga om vi struntar fullständigt i miljökonsekvenserna av våra handlingar.