Fridlysta djur i Sverige

Sverige har en stor artrikedom både när det gäller växter och djur. Många växter är fridlysta och också några av våra djurarter. De flesta som rör sig i skog och mark vet om detta men ibland händer det att någon tar med sig en växt som de tycker är vacker och vill ha med sig för eget bruk att plantera hemma i rabatten. Vad innebär det att vissa arter är fridlysta? De växter som är fridlysta får inte grävas upp eller dras upp med rötterna. På länsstyrelsens hemsida finns bestämmelser för fridlysta växter och djur som kan skilja sig mellan de olika länen i Sverige.

Vilka djur är fridlysta i Sverige?

Orsaken till att man fridlyser vissa djurarter är att de hotas av utrotning eller att de riskerar få sina bon plundrade, som rovfåglar. Känner du till vilka djur som är fridlysta i Sverige Fler djurarter än man kan tro har blivit skyddade på detta sätt som exempelvis hasselmöss, alla arter av fladdermöss, de flesta ormarterna i landet. Även några insekter som vissa arter av trollslända, fjärilar och olika sällsynta skalbaggar är fridlysta. Groddjur som salamandrar, vanlig groda och padda får inte heller fångas in. De arter som står på listan under fridlysta djur hittar man på Länsstyrelsens hemsida där samtliga finns med och listan uppdateras kontinuerligt.

Skyddsjakt på vissa djur

Det tillåts skyddsjakt på vissa arter. Om artbeståndet blir för stort och anses kunna orsaka trafikolyckor i en större utsträckning än normalt kan Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket utlysa skyddsjakt på ett förutbestämt antal djur. Skulle en björn, en varg eller ett lodjur utgöra en fara för tamboskap har djurägaren rätt att bedriva jakt på den som en sista åtgärd om man inte kan skrämma bort djuret. Har man jakträtt kan man få ta bort vissa arter. De som har handelsträdgårdar får också göra detta men endast i syfte att förebygga skador på de växter man odlar. Jakt på fridlysta djur skyddas av jaktlagen.

 
 

About the author

More posts by