Renar i Sverige

När man tänker på renar i Sverige associerar man det främst till landets norra delar och den samiska befolkningen. Renskötsel i Sverige är begränsad till Samerna men det är inget som de har blivit tilldelade av staten, det är en rätt som går tillbaka flera hundra år. Rennäringen kan bara bedrivas av en person som är medlem i en sameby, en förening som arbetar för samesamhällets bästa. Då renar är vandringsdjur är det viktigt att det sköts riktigt och att djurens vandringar sprids över olika områden. De regioner där renar kan beta styrs av renbetesrätten och 50 % av Sveriges yta faller inom den rätten.

naturwerket.se

Hur många arbetar med renar i Sverige?

Det finns idag cirka 5000 renägare i Sverige, varav de flesta bor i Norrbotten. Det vanligaste är att det finns ett flertal olika företag inom en sameby som sysslar med renskötelsel. Förutom det kan de självklart finnas företag som sköter t.ex. flyttstädning och andra tjänster som inte är direkt relaterade till renar. Man uppskattar att det i Sverige finns cirka 2500 personer i Sverige som får sin inkomst ifrån renar och renskötsel. Det är främst män som arbetar med renar på heltid men det betyder inte att det saknas kvinnor inom yrket. Det är dock mer vanligt att kvinnor och andra familjemedlemmar hjälper till när det är dags med exempelvis kalvmärkning eller renskiljning. Hur många renar finns det då i Sverige? Det kan variera kraftigt men man räknar med att det finns mellan 225 000 och 280 000 renar under vinterperioden. Det kan vara komplicerat att hålla koll på renar då de flyttar på sig mycket.

Renskötsel

Ett par gånger om året samlas renarna in av samerna och då genomförs bland annat märkning av kalvar och den så kallade höstslakten. Renar kan ibland vara svåra djur att ha att göra med då de lätt kan bli skrämda och gärna håller sig till inlärda vanor. Ibland måste renskötarna ändra exempelvis en vandringsled och det tar tid att ändra deras beteenden. Speciellt när kalvarna föds är renarna extra mycket på sin vakt och ovälkomna överraskningar, som rovdjur, kan få flocken att reagera negativt och exempelvis splittras. Det gör att renskötarnas arbete kan vara förgäves och de måste ägna dagar åt att samla ihop flocken på nytt. Till vad använder man renarna i Sverige? Det finns några tama renar som har olika funktioner inom turism men främst handlar det om köttproduktion. För samer handlar dock renar mer än bara en inkomst, djuren är del av deras kultur och en viktig stöttepelare för deras samhälle.

 
 

About the author

More posts by