Naturreservat i Sverige

I hela världen finns det över 100 000 olika naturreservat. I Sverige har vi ungefär 4000 naturreservat, varav majoriteten ligger i fjällen. Norrbotten, Västerbotten och Jämtland har den största ytan som är naturreservat, med 85%. Det är Länsstyrelsen och Naturvårdsverket som bestämmer vilka områden som ska bli reservat. Anledningen till att vi behöver naturreservat är på grund av att den biologiska mångfalden och naturmiljöer behöver skyddas och bevaras. En annan anledning är för att det ska finnas en möjlighet för människan att kunna fylla sitt behov av friluftsliv.

För framtidens natur

Snowy_mountains_2,_Hemavan (1)Naturen i Sverige har förändrats mycket och mycket på grund av mänsklig påverkan. Även om naturen kan kännas mäktig och storslagen så är den egentligen ganska bräcklig och känslig. I modern tid, speciellt de senaste femtio åren, har miljön påverkats mycket negativt. Det är viktigt att vi har ett parti i riksdagen som ser till vårt lands miljö och bevarar våra naturreservat för framtiden. Vi behöver alla rent dricksvatten och bra utomhusmiljö, inte bara för vår överlevnad utan även för vår trivsel. http://www.svd.se/mp-behover-inte-mer-av-intern-konflikt, då det tar bort fokus från det som är deras partis hjärtefråga – naturen.

 

 
 

About the author

More posts by