Allemansrätten

För de allra flesta svenskar är det helt naturligt att ha lekt i skogen, gått promenader i skogen och plockat bär och svamp skogen under sin uppväxt och under sitt vuxna liv. Sådana saker är dock långt ifrån självklara i många andra länder. Att vi har möjlighet att göra det i Sverige (och i Norden) beror på allemansrätten, som ger alla människor i Sverige rätt att röra sig i skog och mark, även privatägd sådan. Allemansrätten har på senare år faktiskt explicit skrivits in i Sveriges lag, men under lång tid har rättigheten grundat sig på sedvänjor.mushrooms-454170_640

En förutsättning för att allemansrätten ska fungera är att de som använder sig av sin rättighet visar respekt för djur och natur. En del skyldigheter medföljer nämligen allemansrätten, bland annat att man ska visa hänsyn mot djurlivet, mot markägaren och mot andra människor. Det är till exempel tillåtet att campa något dygn på privat mark, men det förutsätter att man inte orsakar någon skada på naturen runt omkring campingplatsen. Man får till exempel inte gräva i marken eller bryta av friska grenar från träd. När man har lämnat campingplatsen ska det inte finnas några spår av den kvar. Att lämna skräp efter sig är till exempel ett grovt regelbrott, liksom att inte släcka brasan på ett säkert sätt. För att göra det bör man hälla sand eller jord över brasan (eller låta den brinna ut av sig själv) och sedan hälla på vatten. Därefter måste man också röra runt i askan för att kontrollera att det inte finns någon glöd kvar. Man måste även tänka på säkerheten när man gör upp elden – den ska inte kunna orsaka skada på vegetation eller mark. Det bästa underlaget är grus eller sandig mark.

Många använder sig av allemansrätten då de ger sig ut i skogen för att plocka svamp under hösten eller blåbär och blommor under sommaren, och det är helt i sin ordning. Att ta med sig en liten del av naturen hem, eller smaka på den, går bra. Däremot finns det vissa begränsningar i omfattningen. Det går till exempel bra att ta med sig en vacker sten man hittat på stranden, men man kan inte komma dit med ett släp och ta med sig ett lass sten hem för att lägga på sin uppfart. Man får inte heller kapa träd (till exempel julgranar) eller på något sätt skada träd i naturen.

Om man tycker om att vistas mycket i naturen och håller på att planera teambuilding i Stockholm ska man kontakta Teamout. De erbjuder en mängd teambuildingaktiviteter som alla utspelar sig utomhus, i naturen.

 
 

About the author

More posts by