Fridlysta växter

I Sverige är Statens naturvårdsverk som har till uppgift att fridlysa växt- och djurarter som riskerar att försvinna. I Sverige är omkring 300 arter fridlysta på riksnivå. Statens naturvårdsverk fridlyser även på länsnivå som exemplet med idegran som är fridlyst i tio län och fältsippan i fyra län.

Intressant, och bra att känna till är att det inte bara är Sverige som fridlyser arter som är hotade eller på väg att försvinna. Fridlysning sker även på internationell nivå.

 

Listade fridlysta växter
Fridlysningen av växter i Sverige följer Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i artskydd, NFS 1999:7 och 1999:12 från 1999.

De aktuella fridlysningarna gäller över hela landet från den 1 januari 2000.
Då det gäller lokala fridlysningar i enskilda län har respektive länsstyrelse aktuella uppgifter om vilka de är.

För arterna blåsippa (Anemone hepatica), gullviva (Primula veris) samt alla arter ur familjen lummerväxter (Lycopodiaceae) gäller ytterligare och specifika restriktioner. De får vare sig grävas eller dras upp med rötterna. Det är även strikt förbjudet att plocka dem eller på annat sätt insamla för försäljning och andra kommersiella ändamål.Fridlysta växter 1

 

Blåsippan signalerar våren
Blåsippan med de latinska artnamnen Anemone hepatica alternativt Hepatica nobilis växer på torr skogsmark, mest i lövskogar och i blandskogar med gran. Du finner dem i södra och mellersta Skandinavien och i södra Finland. Blåsippan är så tidig att blomma att de hälsar våren välkommen redan under snösmältningen.

Det är viktigt att känna till att det i vissa delar av Sverige är förbjudet att plocka blåsippor då de är fridlysta där. Fridlysningen av blåsippor gäller Skåne, Hallands, Västra Götalands, Stockholms och Västerbottens län.

Gullvivan – Sankte Pers Nycklar
Den gulblommande och väldoftande gullvivan har det latinska artnamnet Primula veris. Gullvivan är en viveväxt. Gullvivan är en vårblomma man lätt känner igen. Gullvivan är Närkes landskapsblomma. Man ser den karakteristiska sammetsludna bladrosetten redan vid snösmältningen. Fast den blommar i maj och juni, strax efter vitsippans blomning. Gullviva växer ymnigt på en del håll och där får man plocka sig en bukett, men man får inte gräva eller dra upp dem med rötterna. I vissa landsdelar har förekomsten av gullvivan minskat och är därför fridlyst i de delarna. Gullvivan är fridlyst i Skåne, Hallands och Örebro län.

Liljekonvalj – den romantiska
Liljekonvalj med det latinska artnamner Convallaria majalis är en så kallad stickmyrtenväxt.

Den här romantiska blomman, med de små starkt väldoftande vita klockorna, på skira blomstänglar, är fridlyst på Öland, i Kalmar, Kronobergs, Stockholms och Södermanlands län. Fridlysningen är begränsad till att man inte får dra upp blommorna med rötterna och inte plocka dem i kommersiellt syfte, det vill säga för att sälja dem.

 

Kom ihåg den vackra svenska naturen! Ge er tid att skapa ett event i arbetssammanhang eller ha friluftsdagar med skolan. Gör man grupputflykter kan det vara både roligt och bra att alla har kläder med någon detalj som visar att man representerar företaget eller sin skola. Ett företag som tillhandahåller ett stort utbud av sådana profilprodukter är Nicmacollection.

 
 

About the author

More posts by