Järven

Den svenska naturen är mångskiftande och komplex med många vilda djur. Ett av de mest typiska djuren i det svenska djurlivet är järven. Den har funnits i Sveriges landskap i många hundra år och har blivit något av en symbol för det vilda livet i norr. Det är nämligen främst i de vidsträckta landskapen i Norrland som den håller till, även om den då och då gör utflykter även till de södra delarna av landet. Järven finns inte i lika många exemplar som exempelvis älgen, vilket gör den till en betydligt mer sällsynt del av den svenska naturen. Ändå går den att beskåda för den som är villig att lägga lite tid och förberedelser på en resa till dess naturliga habitat.Järven 2

Det är förstås inte bara inom Sveriges gränser som järven finns för beskådning. Den existerar också i många andra delar av världen. En världsdel med en av världens största järvpopulationer är Nordamerika. Där söker den sig främst till stora skogsområden där det finns gott om föda och plats att leva på. Även i områden med enorma vidder som Mongoliet och vissa delar av Kina är delar som järven är bekant med. Dessutom finns den i vissa bergskedjor som exempelvis Klippiga bergen i USA. Eftersom den lever i ett kallare klimat finns den bara representerad i länder som befinner sig på det norra halvklotet.

Som djur är den att betrakta som skygg och det är sällan som den kommer i kontakt med människor. Såvida järven i fråga inte är sjuk eller lider av någon form av skada brukar den inte vandra in i stadsmiljöer. Under stora delar av sitt liv lever järven i ensamhet. Det gäller särskilt när det inte är parningsperiod då den drar sig undan andra djur. När det väl är dags för fortplantning söker den upp en lämplig partner men återgår snart till sitt liv i ensamhet igen. Precis som många andra djur använder järven sig av ett revirtänkande som bland annat markeras med urin.

Huruvida järven är ett vackert djur eller inte får betraktas som en subjektiv fråga, men klart är att den tycks väcka någon form av känsla hos betraktaren. Om du vill ha järven eller något annat djur i större format kan du använda en bild på en fototapet.

 
 

About the author

More posts by