Midnattssol

Naturfenomenet midnattssol kallas också polardag, eftersom det inträffar i de områden som ligger norr om den norra polcirkeln och söder om den södra polcirkeln. Midnattssolen inträffar alltid under sommarhalvåret, vilket betyder att det är vanligast i juni i norr och i december i söder. I de mest extrema fallen, som i Svalbard i Norge, är midnattssolen konstant mellan april och augusti. I norra Sverige brukar fenomenet vara under några dagar runt midsommar.

Eftersom befolkningen runt den södra polcirkeln endast består av forskningsteam, är det inte många som får uppleva den södra midnattsolen. Däremot korsar en rad länder den norra polcirkeln, bland annat Kanada, Grönland, Island, Finland, Norge, Ryssland, Alaska (USA) och Sverige. Befolkningarna i dessa länder får således uppleva midnattssolen varje år. Många upplever besvär i samband med de dagar, veckor eller månader som midnattssolen varar. Det gäller framförallt människor som inte är vana, men även de som bor permanent i ett område som erfar midnattssol kan uppleva besvär. Att leva under midnattssol sägs bland annat orsaka hypomani, en mild form av mani med symptom som ett konstant irriterat humör. Sömnbrist kan också vara ett problem, då det kan vara svårt att sova de nätter som solen är uppe nästan hela natten. Då är det viktigt att ha bra persienner som stänger ute ljuset..Midnattssol 1

Fenomenet beror på att jordens axel lutar med en vinkel på ungefär 23°, vilket gör att den inte försvinner under horisonten när man befinner sig vid höga latituder. Detta kan ställa till problem även på andra sätt än fysiska och psykiska besvär som hypomani. För muslimer som lever i norr sammanfaller till exempel fastemånaden Ramadan med midnattssolen. Under Ramadan får muslimer inte äta eller dricka något under de timmar som solen är uppe – vilket blir dygnet runt så länge midnattssolen varar. Eftersom detta inte skulle vara hållbart i längden tillåts muslimer i bland annat norra Sverige att följa solens upp- och nedgång i den närmaste staden med normala soltimmar. De kan också följa soltimmarna i Mecka.

För de flesta är dock midnattssolen bara ett vackert naturfenomen, och det lockar besökare till världens nordliga länder varje år som vill bevittna den eviga solen.

 
 

About the author

More posts by