Norrsken

Norrsken, på latin Aurora Borealis (borealis betyder nordlig), är ett himlafenomen benämnt Polarsken. Fenomenet uppstår då laddade partiklar som accelererats till höga energier i jordens magnetosfär kraschar i atmosfären.

Den här typen av acceleration sker bara i vissa områden i magnetosfären. Det gör att polarskenet för det mesta uppträder runt jordens två magnetiska poler i ringformade områden som kallas polarskensovalerna.

Det polarsken som förekommer på det norra halvklotet kallas norrsken. Fast fenomenet uppträder även kring sydpolen och den korrekta benämningen är då sydsken, på latin Aurora Australis (australis betyder sydlig).

 

Himlavalvets skådespel 
Norrsken är ett vackert färgsprakande fenomen på himlavalvet. Färgerna grönt, blått och rött sprids snabbt över himlen. Varje norrsken är unikt så det finns alltid ett nytt att förundras över.

Polarsken bildas genom partikelstrålning från solen. Vid kontakten med jordatmosfären initieras ljus, elektromagnetisk strålning.Norrsken 2

 

Norrsken – i olika former
Norrsken kan visa många olika former. Tidigt på kvällen brukar man se en båge som sträcker sig från öster till väster över hela himlen. Vanligen är bågen grönfärgad med otydliga kanter även om underkanten av norrskensbågen kan vara relativt tydlig.

Bågar kan under vissa förutsättningar bli aktiva och börjar då se ut som draperier. De synliga strålarna visar riktningen på jordens magnetfält. En norrskensbåge kan sträcka sig över 1000 kilometer eller mer samtidigt som bredden kan vara kring 100 meter.

Det förekommer också något som kallas för ett norrskensband. Liknar en båge fast den som en hoprullad spiral eller veckad.

Den som står rakt under ett norrsken kan får se en korona. Det sker då man i magnetfältets riktning ser skenet stråla ut från en enda punkt åt alla håll. Om man däremot befinner sig längre norr- eller söderut och tittar på exakt samma norrsken ser man en båge.

De intensivast färgsprakande norrskenen uppstår under det som kallas substormar. Då kan hela himlavalvet fyllas av färger av grönt, rött, blått och violett de mest fantastiska formationer. Dessa norrsken är väldigt ljusstarka. Former och färger kan ändras hastigt från en sekund till nästa. Ett norrskens mest intensiva del brukar oftast pågå runt tio minuter. Därefter övergår den till ett nästintill omärkligt skimmer på himlen.

Den extra energi som kvarstår i magnetosfären i samband med en substorm leder till ett pulserande norrsken. Pulserande norrsken visar sig som bleka ljusfläckar som oberoende av varandra tänds och släcks under någon sekund till några sekunder. Den typen av norrsken ses ofta efter midnatt.

 

Tips till dig som vill skåda norrsken
Tänk på att det måste vara relativt klart väder och mörkt. Man behöver titta ofta då ett norrsken varar under cirka 10 minuter. De som befinner sig i norra Sverige kan ha turen att se ett varje natt. I Stockholm kan man möjligtvis se norrsken var tjugonde natt. För att maximera chansen att få se ett norrsken bör man titta efter det strax före midnatt.

 
 

About the author

More posts by