Pollen

Pollen kallas också frömjöl. Pollen är kort sagt blomväxters och barrträds ena befruktningsorgan

För att växterna ska kunna förökas, pollineras, måste pollenkornen ta sig från en växt till en annan. Det kallas korspollinering. Pollinering kan också ske genom så kallad självpollinering, vilket innebär att pollen från en och samma växt befruktar sig själv. Pollen kan spridas med vind, vatten eller vibrationer och med hjälp av insekter. Ett pollenkorn har en diameter om kring 0,03 millimeter, större än så är det inte. De växter som är vindpollinerade brukar producera mer pollen än andra växter som pollineras av besökande insekter. Då bina besöker en blomma för att samla in pollen, fastnar ett överskott av pollen på biets kropp som de sprider vidare till andra blommor.

För bina är pollen en livsnödvändig kost. För oss människor är bina våra verkliga vänner och bundsförvanter. Utan bin – ingen frukt, inga grönsaker.

 

Pollenallergi
Under vår till sen höst pågår pollensäsongen. Pollen, alltså blommornas frömjöl är ett vanligt allergen som därmed kan orsaka pollenallergi.

Pollenallergi är precis samma sak som hösnuva. För de som är känsliga mot pollen uppkommer besvär när man är i kontakt med pollenkorn.

För många börjar pollenbesvären redan i skolåldern. Den debuterar då eller i tidig vuxen ålder. Många upplever att den bli lindrigare med åren. För en del kan pollenallergin motas genom att man kontinuerligt dricker nässelte på hösten då pollensäsongen är över och genom vintern. Ett annat sätt är att sensibilisera sig genom att äta bipollen. Även då börjar man på hösten och tar ett litet bipollen korn om dagen under en veckas tid, vecka två tar man två och ökar successivt tills man är uppe i en tesked. Får man en reaktion så får man gå tillbaka till den lägre dosen. Många gånger har besvären av pollenallergi reducerats jämfört med tidigare pollensäsonger. Värt att pröva.

Pollenallergi är ofta ärftlig, fast den behöver inte vara det.

Alla pollenallergiker är inte känsliga för samma sorts pollen. Hur svåra besvär en pollenallergiker får, beror på hur mycket pollen det finns i luften. Något som skiljer sig från dagar med hög luftfuktighet och mycket regn till soliga varma dagar med låg luftfuktighet.

Annat som påverkar är vilken sorts pollen som det i stunden finns stora koncentrationer av i luften. Många reagerar på björkpollen och gräspollen. Till de växter som blommar tidigt på året hör hasseln. Eftersom hassel och björk är nära släkt kan känsliga björkallergiker uppleva typiska besvär då hasseln blommar även om sommaren ter sig långt borta.Pollen 2

 

Medicin finns att tillgå
De flesta som får besvär blir hjälpta av de receptfria mediciner som finns mot pollenallergi.

De som får besvär i form av astma, behöver uppsöka läkare för att kunna få rätt behandling mot astman.

Vid pollenallergi är det vanligt att man känner sig trött, nyser mycket och får klåda i näsan. Man blir snuvig och täppt. Ofta röda, kliande, svidande ögon med svullna ögonlock.

 
 

About the author

More posts by