Fridlysta växter

I Sverige är Statens naturvårdsverk som har till uppgift att fridlysa växt- och djurarter som riskerar att försvinna. I Sverige är omkring 300 arter fridlysta […]

fortsätt läsa »